Kardio Dental, stomatolog, stomatologia, kardiolog, kardiologia, Oleśnica

Protetyka

Współczesna protetyka nie zajmuje się jak niegdyś jedynie odtwarzaniem braków uzębienia zarówno pojedynczych jak i mnogich, ale ma na celu przywrócenie utraconej funkcji jamy ustnej, mowy, żucia, jak również poprawę estetyki, a przez to zwiększenie komfortu życia.
więcej >>

Zaburzenia czynnościowe

Gnatologia to dziedzina stomatologii zajmująca się diagnostyką i terapią układu ruchu narzadu żucia. Podstawową przyczyną dysfunkcji jest stres sprzyjający wystąpieniu i nawykowemu uprawianiu parafunkcji.                  
więcej >>

 

Implanty

Implantoprotetyka to jedna z najprężniej rozwijająca się dziedzina stomatologii. Implant – wszczep śródkostny wykonany jest głównie z biozgodnego tytanu, zastępuje korzeń utraconego zęba, który uzupełnia się koroną protetyczną.
więcej >>

Chirurgia stomatologiczna

Obejmuje szereg zabiegów w obszarze jamy ustnej do których zadaniem jest usuwanie zniszczonych zębów ale również ich utrzymanie w jamie ustnej poprzez zastosowanie zabiegów takich jak:
więcej >>

Endodoncja

Potocznie zwana leczeniem kanałowym polega na usunięciu zmienionej zapalnie lub martwiczo miazgi, oczyszczeniu kanału zębowego i jego szczelnym wypełnieniu.
więcej >>

Choroby przyzębia

Periodontologia to dział stomatologii zajmujący się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób przyzębia. Przyzębie są to tkanki otaczające ząb do których zaliczamy: dziąsło, ozębną (wiązadła łączące ząb z kością) cement korzeniowy oraz kość wyrostków zębodołowych.
więcej >>

Stomatologia dziecięca

Pedodoncja zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób zębów oraz jamy ustnej u dzieci. Zachowanie w zdrowiu zębów mlecznych jest bardzo istotne, ponieważ przedwczesna ich utrata prowadzić może do powstania wad zgryzu i zaburzeń rozwojowych zębów stałych
więcej >>

Stomatologia zachowawcza

Ma na celu zatrzymanie procesu próchnicowego rozwijającego się wewnątrz tkanek twardych zęba, zapobieganiu powstawania nowych ognisk próchnicy oraz odbudowaniu ubytków w zębach już zmienionych na skutek próchnicy lub urazu.
więcej >>

Stomatologia estetyczna

obejmuje szereg zabiegów mających na celu zmianę barwy, kształtu i położenia zębów w celu osiągnięcia optymalnego efektu estetycznego.
więcej >>

Zakres usług

 

  Stomatologia                           Kardiologia

 

 

więcej >>

RTG Radiowizjografia

Dysponujemy radiowizjografią firmy Kodak-Carestream Dental zapewniającą minimalną ekspozycję na promieniowanie rentgenowskie oraz cyfrowa jakość obrazu.    

icon

Kardio-Dental specjalistyczna stomatologia i kardiologia
Małgorzata Wójcik-Kleczyk, Rafał Kleczyk, s.c.
ul. Wojska Polskiego 56e/5 56-400 Oleśnica
tel. 888-148-930        kardio-dental@wp.pl