Kardio-Dental
specjalistyczna stomatologia i kardiologia
Małgorzata Wójcik-Kleczyk, Rafał Kleczyk, s.c.
ul. Wojska Polskiego 56e/5      56-400 Oleśnica
tel. 888-148-930               kardio-dental@wp.pl
 
Copyright 2018 © Kardio-Dental
 
 
 
1. Bezdech
W celu zdobycia informacji dla pacjentów rekomendujemy portal Medycny Paktycznej
Pliki informacyjne i zgody na zabiegi do pobrania
 
2. Próba dobutaminowa
 
DSE zgoda.pdf
DSE zgoda.doc
 
 
 
 
 
 
 
 
Alice_Night_One1
Alice_Night_One2
Bezdech_info1
Bezdech_info2
Bezdech_info3
CPAP_DreamWear
CPAP_Encore
3. Botoks
 
Botoks_zgoda.pdf
Przykładowe obrazy echokardiograficzne wykonane przez
dr n. med. Rafała Kleczyka
Badania przezprzełykowe trojwymiarowe w czasie rzeczywistym RT3D TEE.
Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej ASD II  kwalifikacja do zabiegu.
 
Badania przezprzełykowe trojwymiarowe w czasie rzeczywistym RT3D TEE.
Zastawka mitralna widzina z perspektywy lewego przedsionka wypadanie płatka tylnego (segment P2)
Badania przezprzełykowe trojwymiarowe w czasie rzeczywistym RT3D TEE.
Zastawka mitralna widzina z perspektywy lewej komory.
Badania przezprzełykowe trojwymiarowe w czasie rzeczywistym RT3D TEE.
Zastawka aortalna trójpłatkowa - wyrośle Lambla.
CDN