Kardio-Dental
specjalistyczna stomatologia i kardiologia
Małgorzata Wójcik-Kleczyk, Rafał Kleczyk, s.c.
ul. Wojska Polskiego 56e/5      56-400 Oleśnica
tel. 888-148-930               kardio-dental@wp.pl
Copyright 2018 © Kardio-Dental
 
Obturacyjny bezdech senny (OBS)
Obturacyjny bezdech senny polega na powtarzających się przerwach w oddychaniu, spowodowanych chwilowymi zamknięciami dróg oddechowych na poziomie gardła. Ruchy oddechowe przepony i dodatkowych mięśni oddechowych są zachowane, ale powietrze nie dostaje się do płuc powodując niedotlenienie wszystkich narządów, aż do momentu przejściowego wybudzenia się ze snu (pacjenci nie pamiętają takiego mikrowybudzenia), wzrostu napięcia mięsni i przywrócenia normalnego pasażu dróg oddechowych. Epizody bezdechu mogą trwać od kilku do kilkudzięsieciu sekund i powtarzać się nawet kilkaset razy podczas każdej nocy!
Dysponujemy pełnym zapleczem sprzętowym - diagnostyczny i terapeutycznym ( aparat do poligrafia Alice One Night aparat CPAP - DreamStation, protezy powietrzne - maski) firmy Philips
Fragment zapisu bania poligraficznego u pacjenta z zaburzeniami oddychania podczas snu o tybie obturacyjnym. Obturacyjny bezdech senny.
 
Powikłania obturacyjnego bezdechu śródsennego
1. Pogarszanie się pamięci i koncentracji
2. Wypadki komunikacyjne (pacjenci chorzy na OBS są sprawcami wypadków komunikacyjnych 7x częściej niż osoby zdrowe.
3. Zaburzeń układu sercowo-naczyniowego (m. in. zaburzenia rytmu serca i przewodzenia, choroba niedokrwienna serca, czy niewydolność serca), lekoopornego nadciśnienia tętniczego (ponad 50% osób z OBS cierpi na nadciśnienie tętnicze), zaburzeń gospodarki hormonalnej i poważnych zaburzeń metabolicznych, których konsekwencją jest pogłębiająca się otyłość i rozwój cukrzycy typu 2.
4.4x większe ryzyko udaru
5. 5x większe ryzyko nagłego zgonu sercowego.
Chcieliśmy zaprosić Państwa do przeprowadzenia diagnostyki ( poligrafia) zaburzeń oddychania podczas snu - schorzenia które często towarzyszy nadwadze i otyłości , ma duży wpływ na codzienne funkcjonowanie ( koncentrację, nadmierną senność, zmęczenia, wybudzenia nocne, nocna napadowa duszność, napadowy lęk), jak również wpływa i moduluje przebieg innych schorzeń przewlekłych: nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca (migotanie przedsionków), cukrzycy, udaru mózgu. W przypadku potwierdzenia schorzenia oferujemy Państwu możliwość jego leczenia poprzez zastosowanie nieinwazyjnej wentylacji w trybie CPAP z zastosowaniem indywidualnie dobranych protez powietrznych - masek.
Przed zgłoszeniem się na konsultację lekarską prosimy o wypełnienie dwóch formularzy

http://www.stopbang.ca/translation/pdf/plpol.pdf
http://www.sen-instytut.pl/SkaleKwestionariusze/SkalaEpworthSleepinessScale.pdf
Łączę wyrazy szacunku
         Rafał Kleczyk