Kardio-Dental
specjalistyczna stomatologia i kardiologia
Małgorzata Wójcik-Kleczyk, Rafał Kleczyk, s.c.
ul. Wojska Polskiego 56e/5      56-400 Oleśnica
tel. 888-148-930               kardio-dental@wp.pl
 
Copyright 2018 © Kardio-Dental


System znieczulenia komputerowego Quicksleepr 5 umożliwia wykonywanie każdego typu znieczuleń w tym znieczuleń śródkostnych 
 
skuteczność
Znieczulenie osteocentral jest znieczuleniem dokostnym z iniekcją bardzo blisko wierzchołka. Poprzez umieszczenie środka znieczulającego bezpośrednio w kości gąbczastej, otrzymujemy dużo większą skuteczność niż w przypadku jakiejkolwiek innej techniki znieczulenia. Ilość podanego środka określa liczbę znieczulonych zębów, czas trwania znieczulenia.
Efekt na zębach trzonowych żuchwy
Znieczulenie jest natychmiastowe, bez niepowodzeń i bez odrętwienia tkanek miękkich,nawet przy trzonowcach w stanie zapalnym.
Komfort
Znieczulenia są bezbolesne i bez odrętwienia tkanek miękkich.Bez konieczności dodatkowego znieczulenia od strony językowej czy podniebiennej, nawet przy ekstrakcji. Brak pozabiegowych skutków ubocznych (podrożnienie ozębnej, martwica).